AZ ALAPÍTVÁNY

AZ ALAPÍTÓ

A SANT MAT, A LÉLEK TUDOMÁNYA ALAPÍTVÁNYT a SAWAN KIRPAL RUHANI MISSZIÓ jótékonysági, az emberiség egységéért fáradozó nemzetközi szervezet magyarországi közössége tartós közérdekű célra hozta létre.

AZ ALAPÍTVÁNY TÖREKVÉSEI

A mai világnak integrált, azaz fizikailag, intellektuálisan és lelkileg kiegyensúlyozott és fejlett emberekre van szüksége. Így válhat társadalmat formáló erővé, biztosítva a jobb, boldogabb és békés életet. Ezért célunk: az örök és egyetemes erkölcsi értékek felébresztése és elterjesztése. Erkölcsös alapokon álló kulturális, szellemi és lelki tudás továbbadása. Az etikus életforma és magatartás kialakítása és gyakorlása a mindennapi életben már kisgyermekkortól kezdve. Mindezt nem egyházi szervezetként, nem vallási közösségként, hanem tisztán tudományos alapokon kívánjuk megvalósítani.

A VILÁGBÉKÉHEZ A BENSŐ BÉKÉN KERESZTÜK VEZET AZ ÚT

A világbéke megteremtését a benső béke elérésével, és a mások örömét szolgáló önzetlen tettek segítségével kívánjuk elősegíteni. Minden törekvést elfogadunk és támogatunk, amely a fentiekben felsorolt célok elérését szolgálja. Az Alapítvány a SAWAN KIRPAL RUHANI MISSION Magyarországi Közösségével, mint alapítóval szoros együttműködésben tevékenykedik a meditáció elterjesztésében, meditációs csoportok és központok létrehozásában és működtetésében Magyarországon, és külföldön.

:: Kapcsolat ::