KÖZHASZNÚSÁG

Az Alapítvány, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény előírásainak megfelelően közhasznú tevékenységet folytat. Tevékenységében a fő hangsúlyt az emberek belső békéjének megteremtésére, és az etikus életforma kialakítására helyezi, ezzel nagyban hozzájárúl az emberi életminőség javításához úgy egyéni, mint családi, és össztársadalmi szinten is.

"A külső béke belső békével érhető el"
Sant Rajinder Singh

Ennek megvalósítását elsősorban oktatási tevékenység keretében végzi. Magyarországon, valamint Szlovákia, Románia és Szerbia magyarlakta területein, több mint 20 városban rendszeresen szervez oktatásokat, előadásokat, meditációs tanfolyamokat, melyeken első helyen szerepel a belső lelki béke elérését szolgáló meditációs technika elsajátítása, valamint az ehhez kapcsolódó elméleti tudás átadása.

Alapítványunknak nincsenek fizetett munkatársai. Nagyszámú önkéntes segítő önzetlen szolgálatként munkálkodik a célok eléréséért, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Költségeit adományokból és pályázatokon elnyerhető támogatásokból fedezi.

Az ALAPÍTVÁNY bankszámlaszáma: OTP 11711034-20835725
Az ALAPÍTVÁNY adószáma: 18067336-1-43
Az ALAPÍTVÁNY, mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet jogosult fogadni a személyi jövedelem adókból felajánlott 1 %-ot.

:: Kapcsolat ::