"Ha tudnánk, mekkora boldogság várakozik ránk a bensőben, ha csak sejtenénk is ezt, minden egyéb tevékenységünket eldobva rohannánk felé."

MEDITÁCIÓ A BENSŐ FÉNYRE ÉS HANGRA

Lehet, hogy már ismerjük a meditáció örömét, de az is lehet, hogy most teszünk vele próbát először. Mindkét esetben - sok más emberhez hasonlóan - felfedezzük, hogy a meditáció a legjobb dolgok egyike, amit magunkért megtehetünk. Akár szemlélődésnek, befelé figyelésnek vagy imának nevezik is, a békés, kiteljesedett élet eléréséhez minden spirituális hagyomány javasolja a meditáció valamelyik formáját. A meditáció ugyanis megnyitja a benső világok kapuját, amely a mélységes szeretethez és nyugalomhoz vezet.

Természetesen számos más előnye is van a meditációnak. Az orvosok, a tapasztalatok alapján, úgy írják elő a meditációt, mint a stressz ellenszerét és gyógymódját. Segít az emberi kapcsolataink rendezésében is, mert sokkal türelmesebbek és szeretetteljesebbek leszünk. A meditáció folyamatosan erősíti az összpontosítottságunkat, és a a figyelem tartós megőrzésével kiemelkedő eredményeket érhetünk el az élet minden területén. Bár mindezek a rendkívül kedvező hatások önmagukban is meditálásra ösztönöznek, ám a Sant Mat, a Mesterek ösvényének tanítása szerint a meditáció leghatalmasabb jutalma az életbölcsesség és lelkünk kincseinek elnyerése. Erről Sant Rajinder Singh,a Sant Mat útjának élő Mestere ezt mondja:

Amikor meditálunk, isteni szeretet érinti meg a lelkünket. Egész lényünket átitatja a boldogság és a békesség. Így sokkal szeretetteljesebbé formálódunk. Kedvesség és gyengédség árad belőlünk.

A Sant Mat által tanított meditációs gyakorlat a benső Fényre és Hangra történik. Ez a meditációs forma egyedülállóan egyszerű és hatékony. Kisgyermekkortól kezdve egész életünkben, egészségi állapotunktól függetlenül, biztonsággal és könnyen gyakorolható. A meditációt egyszerűen beleépíthetjük a mindennapi életünkbe, és otthonunk kényelmében vagy bárhol gyakorolhatjuk, ahol nyugodt körülmények között ülve, befelé tudjuk fordítani a figyelmünket.

Ez a meditációs technika spirituális tudatosságunk természetes képességeire építkezik, amik azonnal megnyilvánulnak, mihelyt a testünk és elménk lecsendesedik. Amikor visszavonjuk figyelmünket az érzékszerveinkből és a külső világból, majd befelé fordítjuk, akkor megtapasztaljuk a testünktől és elménktől független létezésünket, a lelkünket. Ahogy a bensőnkben összpontosítjuk a figyelmünket, a lelkünket magához vonzza és felemeli egy hatalmas spirituális erő, a Teremtő, más nevein az Ige, a fény- és Hangáradat, a Shabd, a Naam, a Harmóniák harmóniája. Akár egy csónak a folyón, a lelkünk erőfeszítés nélkül halad előre ezzel az áradattal a spirituális tudatosság felé, ahonnan ered. Az életben semmi sem hasonlítható ahhoz az üdvösséghez, boldogsághoz, örömhöz és békéhez, amit ezekből, a benső tapasztalatokból nyerünk.

Nem kell elhagynunk a vallásunkat ahhoz, hogy élvezhessük a meditáció jótéteményeit. Ezek a meditációs gyakorlatok ugyan olyan tapasztalatokat nyújtanak, mint amiket minden vallás szentjei és misztikusai átéltek. Ez nem élettagadó, hanem tetterős, életvidám ösvény, a pozitív misztika útja. Ennek a benső ösvénynek a Mesterei azt kérik tőlünk, hogy miközben spirituális célunk elérésére törekszünk, tanuljunk és dolgozzunk legjobb képességeink szerint, a társadalom hasznos tagjaiként, folytassunk harmonikus családi életet, neveljük fel gyermekeinket, vagyis éljünk hatékony és teljes életet! Mindezt tegyük kötetlenül, ragaszkodás nélkül! Legyünk olyanok, mint a hattyú a vízben, amely bármikor száraz szárnyakkal képes felemelkedni.

A meditáció nem szünteti meg az élet gondjait. Az öröm és bánat az élet része. Ám ha a magasrendű valóság szemszögéből nézzünk a problémáinkra, azok olyanok lesznek, mint az elvonuló felhők. Felettük mindig ragyogó kék az ég. Sant Rajinder Singh szavaival:

Hatalmasabb gazdagság van bennünk, mint amekkorát valaha is képesek lennénk a Földön összegyűjteni. Bennünk van a bölcsesség forrása, amelyből minden más tudás származik. Összehasonlíthatatlanul nagyobb és boldogítóbb szeretet várakozik ránk a bensőnkben, hogy átöleljen, mint amilyet e világban valaha is megismerhetünk. Lényünk legmélyén ott az erő, amely minden félelem legyőzésére képessé tesz bennünket. Az egyéni lét elkülönülése, elszigeteltsége alatt ott nyuszik az egyetemes összetartozás és minden lét egysége.

:: Kapcsolat ::